dinsdag 10 augustus 2010
"Back in the saddle again"

I had to make a "Thank You" card and a "Birthday"card. With the papers I got from my friend I got inspired and made these!

Ik moest een "Bedankkaartje" en een "Verjaardagskaart" maken. Met al het papier wat ik van mijn vriendin heb gekregen was ik zo geïnspireerd en heb deze gemaakt!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten